Informații generale

1. Preluarea dosarelor se va face începând din data de 06.02.2020,cu programare telefonică la nr. de telefon: 0365-882.444 între orele 8-16.
2. Se vor aduce documentele originale în ziua depunerii dosarelor
3. Dosarele se înregistrează în ordine cronologică, cu atribuirea unui nr. de înregistrare (comunicat în scris) și se păstrează în unitate
4. Dosarele depuse în decurs de o lună sunt evaluate de către o comisie a unității sanitare, care se întrunește în primele 5 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă
5. Comisia aprobă dosarele în ordinea cronologică a înregistrărilor și în limita fondurilor disponibile. In cazul în care numărul cererilor depășește fondurile aprobate, se va întocmi o listă de așteptare, care seînregistrează și se păstrează în unitatea sanitară
6. Rezultatul se va comunica în scris la adresa de corespondență declarată, cu următoarele mențiuni:

a.       dosar aprobat cu menționarea datei programării pentru inițierea procedurii de FIV/ET;
b.      dosar aprobat și înscris în lista de așteptare cu specificarea numărului de ordine; în situația în care fondurile alocate permit inițierea procedurii de FIV/ET, unitatea sanitară înștiințează cuplul solicitant asupra datei programării;
c.       dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii.7. In situația în care protocolul de stimulare ovariană stabilit pentru procedura de FIV/ET nu este inițiat în termen de 90 de zile de la înregistrarea aprobării dosarului la unitatea sanitară, aceasta aprobare își pierde valabilitatea. In acest caz se va include în program primul dosar aflat pe lista de așteptare.
8. Contravaloarea costului procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se finanțează la un tarif de 6.188 lei pentru următoarele proceduri:

1.      prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, efectuată sub anestezie locală sau sedare, după caz
2.      procesarea spermei
3.      inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană
4.      cultivarea embrionilor 72 de ore
5.      transferul embrionar
6.      monitorizarea evoluţiei cazului, care constă în:
6.1. efectuarea testului seric ß HCG după 2 săptămâni de la transferul embrionar
6.2. consult ginecologic și ecografic, la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este negativ
6.3. monitorizarea ecografică a sarcinii la 6 săptămâni de la realizarea activității prevăzute la punctul 3., dacă testul ß HCG este pozitiv9. Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării din fondurile alocate programului, cuprinde, fără a se limita la acestea (sunt opționale, deci le puteți refuza chiar dacă vi se vor recomanda)

1.      investigații paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitară conform propriului protocol, dacă sunt depistate afecțiuni ce pot afecta evoluția tratamentului saua sarcinii)
2.      monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană: 1515 Ron + medicația: 6000-8000 Ron aproximativ, diferă la fiecare pacient
3.      anestezia generală la prelevarea ovocitelor: 345 Ron
4.      ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor): 1750 Ron
5.      P-ICSI: 2330 Ron
6.      cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist: 1370 Ron
7.      diagnostic genetic al embrionilor-nu este valabil în această clinică
8.      crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor: 1750 Ron-2900 Ron în funcție de caz
9.       recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor